Przedszkole nr 82 Poznań
Aktualności
Drodzy Rodzice!
Deklaracja dostępności strony

Niezmiennie przypominamy, że do przedszkola może uczęszczać dziecko bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nie obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.

Od września , zgodnie z wytycznymi MEiN, MZ i GIS, opiekunowie odprowadzający i odbierający dzieci mogą wchodzić do budynku przedszkola zachowując zasadę : 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi.

1 września w szafkach dzieci, w szatni znajdą Państwo dokumenty ( upoważnienia do odbioru oraz zgody) , które prosimy zabrać ze sobą i uzupełnione oraz podpisane zwrócić najlepiej w dniu następnym. Proszę zwrócić uwagę, że przy podpisywaniu zgód trzeba koniecznie zaznaczyć czy WYRAŻAM / NIE WYRAŻAM ZGODY.

Zasady przyprowadzania dzieci nie ulegają zmianie dlatego prosimy o punktualność i przyprowadzanie dzieci najpóźniej do godz. 8.20, ponieważ śniadanie wszystkie grupy spożywają na piętrze, spóźnienia często powodują dezorganizację, a dla spóźnionych dzieci są stresujące. Jeśli z jakiś przyczyn nie mogą Państwo przyprowadzić swojej pociechy na czas, prosimy o telefon do przedszkola z taką informacją.

Prosimy także o zaopatrzenie dzieci w ubrania na zmianę w podpisanym worku niezależnie od grupy wiekowej. Takie ubrania zapasowe przydają się nawet 6- latkom.

Opłaty

W związku z pytaniami dotyczącymi płatności za przedszkole informujemy, że od stycznia 2019r. opłata pobierana jest z dołu (płacimy za miesiąc poprzedni). Naliczanie opłaty następuje na podstawie ilości dni obecnych w przedszkolu w danym miesiącu. W związku z tym nie ma odliczeń za dni nieobecności dziecka.

Płatności należy dokonać na indywidualne konta (pobyt, żywienie) do 15 dnia miesiąca, w którym Państwo otrzymali informację o wysokości naliczeń.