O Pszczółkach

To grupa pełna energii i ciekawości świata, składająca się z dzieci w wieku od 4 do 5 lat. To okres, w którym dzieci rozwijają się bardzo intensywnie i nabierają coraz większej samodzielności oraz umiejętności społecznych i poznawczych. Mają już rozwinięte umiejętności w wielu obszarach życia codziennego. Oto kilka umiejętności, na których skupiamy się w grupie:

Rozwój poznawczy

Staramy się rozbudzać ciekawość dzieci i rozwijać ich umiejętności poznawcze poprzez różnorodne zajęcia dydaktyczne. Uczymy rozpoznawania liter i cyfr, rozwijamy umiejętności logicznego myślenia poprzez zagadki i łamigłówki, oraz wspieramy rozwój kreatywności poprzez zajęcia plastyczne i konstrukcyjne.

Rozwój społeczny

Kładziemy duży nacisk na rozwój umiejętności społecznych i współpracy. Uczymy dzieci radzenia sobie w grupie, dzielenia się zabawkami, rozwiązywania konfliktów w sposób konstruktywny oraz rozwijania empatii i szacunku dla innych.

Rozwój emocjonalny

Pomagamy dzieciom w identyfikowaniu i wyrażaniu swoich emocji, uczymy radzenia sobie ze stresem i frustracją, oraz budowania pozytywnego poczucia własnej wartości. Staramy się tworzyć atmosferę opartą na akceptacji, wsparciu i życzliwości, w której dzieci mogą czuć się bezpiecznie i komfortowo.

Aktywność

Organizujemy różnorodne aktywności, które pozwalają dzieciom rozwijać się we wszystkich obszarach. Oprócz zajęć dydaktycznych, takich jak nauka liter i cyfr, rozwijania umiejętności manualnych czy rozwijania logicznego myślenia, prowadzimy także zabawy ruchowe, taneczne, muzyczne oraz teatralne, które sprzyjają rozwijaniu koordynacji motorycznej, wyobraźni oraz zdolności interpersonalnych.

Podsumowanie

Dzieci chętnie uczęszczają do przedszkola, są pogodne, otwarte, ciekawe i aktywne zarówno podczas zabaw jak i zajęć dydaktycznych.

 • Wiek
  4 - 5 lat
 • Wychowawczynie
  Elwira Henciel-Olkiewicz
  Agnieszka Świtalska-Nawrocka
  Aneta Muchowicz

  Pomoc nauczyciela
  Sylwia Płonka
Przedszkole nr 82 - Mali Ogrodnicy w Poznaniu