Nasza kadra

W przedszkolu zatrudniona jest wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Jest to zespół twórczy, kreatywny, poszukujący nowoczesnych i nowych rozwiązań, dobrze zintegrowany i współpracujący ze sobą, dobrze zorientowany w przemianach współczesnej edukacji, nastawiony na zdobywanie wysokich kwalifikacji, ustawiczne doskonalący się zawodowo w ramach zorganizowanych form instytucjonalnych i WDN.

Ważną grupą, która współtworzy obraz przedszkola jest zespół pracowników administracyjno - obsługowych. Pomimo krótkiego okresu wspólnej pracy udało się spowodować, że wszyscy pracownicy czują się ważni i odpowiedzialni za swoje stanowiska pracy. Każdy zna zakres swoich obowiązków i sumiennie je wykonuje. Sprzyja temu atmosfera przyjaźni i wzajemnego zrozumienia.

Dyrektor Przedszkola

Elwira Henciel - Olkiewicz
— nauczyciel dyplomowany

Administracja

Tylkowska Aneta

Nauczyciele

Kozłowska Joanna
— nauczyciel mianowany
Lewek Dorota
— nauczyciel mianowany
Majerowicz Aleksandra
— nauczyciel kontraktowy
Muchowicz Aneta
— nauczyciel dyplomowany
Nawrocka-Świtalska Agnieszka
— nauczyciel dyplomowany
Tuszyńska Magdalena
— nauczyciel kontraktowy
Zaucha Aleksandra
— nauczyciel dyplomowany
Zdanowska Barbara
— nauczyciel dyplomowany

Psycholog

Sarnowska Hanna

Pedagog specjalny

Fliegner-Karpińska Julia

Logopeda

Zaucha Aleksandra
Szopińska Katarzyna

Język angielski

Siwka Daria

Religia

Cofta Anna

Pomoce nauczycieli

Deutschamann Aleksandra
Dębkowska Aneta
Płonka Sylwia
Szymańska Monika

Kuchnia

Blinkiewicz Marlena
Matkowska Małgorzata

Pracownicy techniczni

Ryszard H.
Marek K.
Przedszkole nr 82 - Mali Ogrodnicy w Poznaniu