O Motylach

To grupa dzieci w wieku 5-6 lat, niektóre - już niedługo rozpoczną edukację w szkole podstawowej. To czas, w którym dzieci rozwijają się bardzo intensywnie i nabierają kluczowych umiejętności oraz kompetencji potrzebnych do samodzielnego funkcjonowania w szerszym środowisku społecznym.
Oto kilka umiejętności, na których skupiamy się w grupie:

Rozwój poznawczy

Wspieramy dzieci w odkrywaniu swoich zainteresowań, pasji, mocnych stron oraz słabości. Pomagamy im budować pozytywne poczucie własnej wartości oraz rozwijać umiejętność samooceny.

Rozwój społeczny

Uczymy dzieci empatii i szacunku dla innych. Zachęcamy do zauważania różnic między sobą a innymi, akceptacji różnorodności oraz budowania pozytywnych relacji z rówieśnikami.

Poznawanie świata

Staramy się rozbudzić ciekawość dzieci i zachęcić je do odkrywania świata wokół siebie. Organizujemy różnorodne zajęcia i wyjścia edukacyjne, które pozwalają dzieciom eksplorować otaczające je zjawiska przyrodnicze, społeczne i kulturowe.

Samodzielność w działaniu

Stawiamy na rozwijanie samodzielności i odpowiedzialności u dzieci. Zachęcamy je do podejmowania własnych decyzji, rozwiązywania problemów, samodzielnego wykonywania prostych zadań oraz podejmowania inicjatywy.

Przygotowanie dzieci do szkoły podstawowej to jedno z głównych zadań grupy Motyle. Staramy się wyposażyć dzieci w niezbędne umiejętności społeczne, emocjonalne i poznawcze, które umożliwią im sprawną adaptację w nowym środowisku szkolnym oraz skuteczne funkcjonowanie w grupie rówieśniczej.

Podsumowanie

Zerówka. Nasze działania zmierzają do poznania siebie, dostrzeżenia innych, poznania świata. Uczymy się samodzielności w działaniu.

 • Wiek
  5 - 6 lat
 • Wychowawczynie
  Joanna Kozłowska
  Magdalena Tuszyńska

  Pomoc nauczyciela
  Aneta Dębkowska
Przedszkole nr 82 - Mali Ogrodnicy w Poznaniu