Przedszkole nr 82 Poznań
Przedszkole nr 82 dba o to by dzieci opuszczające przedszkole były otwarte, twórcze,
samodzielne i spontaniczne, by znały siebie i własne możliwości,
szanowały i tolerowały odrębność innych, radziły sobie w sytuacjach trudnych,
umiały rozwiązywać problemy i były dobrze przygotowane do obowiązku szkolnego.
Dzięki temu dzieci rozpoczynają naukę bez stresu i osiągają sukcesy.

W naszym przedszkolu zapewniamy każdemu dziecku:

  • RADOSNE DZIECIŃSTWO - bezpiecznie, zdrowo i atrakcyjnie spędzony czas, specjalistyczny nadzór nad prawidłowym rozwojem, budzenie i rozwijanie talentów, a przede wszystkim beztroską zabawę wśród rówieśników.
  • EDUKACJĘ - nabywanie samodzielności, nowe umiejętności, utrwalanie pozytywnych wzorców, dobre przygotowanie do dalszego etapu edukacji.

Rodzicu! Partnerze! Tu otrzymasz pomoc w wychowaniu dziecka, będziesz mógł uczestniczyć w jego rozwoju razem z fachową kadrą pedagogiczną. W efekcie Twoje dziecko będzie samodzielnie, twórczo i z bagażem umiejętności i wartości funkcjonować w społeczeństwie.


Poznaj nasze przedszkole


Deklaracja dostępności strony